PGM 2016 Yılı Ücretleri Belirlendi

PGM'de gerçekleştirilen testlere ait 2016 yılı ücretleri 2015/DK-PGM/553 sayılı Kurul Kararı ile belirlendi.

2016 yılı ücretlerine buradan erişebilirsiniz.

Ayrıca 18/01/2016 tarihli Makam Oluru kapsamında söz konusu ücretlerin Ar-Ge kullanımları için %75 indirimli uygulanmasına karar verildi.BASINDA PGM

Basın tarafından laboratuvarımıza 18.09.2015 tarihinde BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın iştirakleriyle bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyarete ilişkin çeşitli basın yayın organlarında yer alan haberlere aşağıda yer verilmektedir.

Habertürk

NTV

TGRT

TRT Haber

PGM Hakkında

Piyasa gözetimi ve denetimi genel olarak, Avrupa Birliği’nin malların serbest dolaşımını temel alan yaklaşımı çerçevesinde, üretilen cihazların birliğin ortak teknik mevzuatının gereklerine uygun üretildiğinin beyanıyla piyasaya sürülebilmesine ve piyasaya sürüldükten sonra denetlenmesi esasına dayanmaktadır. Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında ülkemiz telekomünikasyon sektöründe piyasa gözetimi ve denetimi yapma görevi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) ile Kurumumuza verilmiş, bu alandaki mevzuat uyumu Kurumumuz tarafından büyük oranda tamamlanmıştır. Sektörde kullanılan cihaz ve sistemlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usûl ve esasları belirleyerek, piyasaya arz aşamalarında veya piyasada iken ilgili düzenlemelere uygun olarak üretildiğinin ve hizmete sunulduğunun gözetimi ve denetiminin yürütülmesi Kurumumuz Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda piyasa gözetimi ve denetimine dair yasal düzenlemelerin sağlıklı biçimde uygulanabilmesinin temel koşullarından biri olarak öngörülen piyasa gözetim laboratuvarı altyapısının oluşturulması amacıyla, Kurumumuz tarafından, Avrupa Birliği Mali İşbirliği Projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Teknokent Alanına, bütçe bedelinin %75’i AB tarafından karşılanan “Piyasa Gözetim Laboratuvarı” kurulmuştur.

2007 yılı Nisan ayında resmi açılış töreni gerçekleştirilen Laboratuvarımız, iki yıl içerisinde akreditasyon hazırlık sürecini tamamlayarak 2009 yılı Nisan ayında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. İlk etapta yalnızca telekomünikasyon sektörü piyasa gözetimi ve denetimi kapsamındaki deney faaliyetleri yürütülen Laboratuvarımızda, ilgili usul ve esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte, sektör ve sektör dışından deney ve altyapı kullanma talebinde bulunan kuruluşların, altyapı imkânları dâhilindeki ihtiyaçlarına cevap verilmeye başlanmıştır.

Laboratuvarımız 08.06.2011 tarihinde yayımlanan “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilât Yönetmeliği” ile Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü‘ne dönüştürülmüş olup faaliyetlerini bu kapsamda sürdürmektedir.

• Sıkça Sorulan Sorular
https://tuketici.btk.gov.tr/tr-TR/Sik-Sorulan-Sorular/Haberlesme-Cihazla...