2009

2009 yılında Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nda toplam 112 adet cihaza deney uygulanmış olup, bu cihazların 109 adedi piyasa denetimi kapsamında deneye tabi tutulmuştur. En çok deney uygulanan cihaz türü % 70 oranı ile GSM Telefon Cihazları olup, ikinci sırada % 16 oranı ile PSTN Kablolu Telefon Cihazları, üçüncü sırada ise % 11 oranı ile DECT Kablosuz Telefon cihazları yer almaktadır.

2009 yılında EMC laboratuvarında 102 adet, LVD laboratuvarında 81 adet, RF laboratuvarında 65 adet, SAR laboratuvarında 50 adet, TBR laboratuvarında ise 27 adet cihaz ilgili standartlara göre çeşitli deneylere tabi tutulmuştur.

2009 yılında cihazların deneylerdeki başarı oranları laboratuvarlara ve cihaz türlerine göre aşağıda belirtilmiştir.