2018 YILI

Kurum tarafından sürdürülen test faaliyetleri kapsamında; 2018 yılında EMC laboratuvarında 181, RF laboratuvarında 123, LVD laboratuvarında 199 ve SAR laboratuvarında 203 adet cihaz test edilmiştir. Bahse konu her bir cihaza yönelik olarak, her laboratuvarda en az bir ya da birden fazla test uygulanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılında 359 adet EMC testi, 1276 adet RF testi, 809 adet LVD testi ve 1383 adet SAR testi olmak üzere toplam 3827 adet test yapılmış ve sonuçları raporlanmıştır.