Hedeflerimiz

Laboratuvarımızın hedefleri yıllık olarak belirlenmekte ve her ay düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Hedeflerimiz genel olarak

• Deney çeşitliliğini arttırmak,
• Çalışanların sürekli eğitimini sağlamak,
• Belirlenmiş miktarlarda deney gerçekleştirmek,
• Laboratuvarlar arası karşılaştırma deneylerine sürekli katılmak

konularında belirlenmektedir.

Ayrıca laboratuvarımız bünyesinde bir Kontrol Laboratuvarı kurulması hedeflenmiş olup, bu kapsamda:

• Gerekli eğitimlerin tamamlanması,
• Deneylerde kullanılan cihazların ara kontrol işlemlerinin yapılması için ilave referans cihazların tespiti ve satın alınması,
• Uygulanacak kontrol yöntemlerinin belirlenmesi ve dokümante edilmesi

çalışmaları devam etmektedir.