İyonize Etmeyen Elektromanyetik Alanların Yarattığı Isıl Hasar’a Yakından Bakış Sempozyumuna Katılım (26-28.05.2015)26-28 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "İyonize Etmeyen Elektromanyetik Alanların Yarattığı Isıl Hasar’a Yakından Bakış Sempozyumu” na laboratuvarımız tarafından katılım sağlandı.