2010

2010 yılında Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nda toplam 124 adet cihaza deney uygulanmış olup, bu cihazların 116 tanesi piyasa denetimi kapsamında deneye tabi tutulmuştur. En çok deney uygulanan cihaz türü % 71 oranı ile GSM Telefon Cihazları olup, ikinci sırada % 17 oranı ile DECT Kablosuz Telefon cihazları, üçüncü sırada ise % 7 oranı ile PSTN Kablolu Telefon Cihazları yer almaktadır.

2010 yılında EMC laboratuvarında 110 adet, RF laboratuvarında 105 adet, LVD laboratuvarında 102 adet, SAR laboratuvarında 76 adet, TBR laboratuvarında ise 27 adet cihaz ilgili standartlara göre çeşitli deneylere tabi tutulmuştur.

2010 yılında cihazların deneylerdeki başarı oranları laboratuvarlara ve cihaz türlerine göre aşağıda belirtilmiştir.