2011

2011 yılında Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nda toplam 74 adet cihaza deney uygulanmış olup, en çok deney uygulanan cihaz türü % 74 oranı ile GSM Telefon Cihazları olup, ikinci sırada % 17 oranı ile PSTN Kablolu Telefon Cihazları, üçüncü sırada ise % 4 oranı ile DECT Kablosuz Telefon ve PMR Telsiz cihazları yer almaktadır.

2011 yılında EMC laboratuvarında 66 adet, LVD laboratuvarında 63 adet, RF laboratuvarında 56 adet, SAR laboratuvarında 45 adet, TBR laboratuvarında ise 12 adet cihaz ilgili standartlara göre çeşitli deneylere tabi tutulmuştur.

2011 yılında cihazların deneylerdeki başarı oranları laboratuvarlara ve cihaz türlerine göre aşağıda belirtilmiştir.