2012

2012 yılında PGM’de 143 adet cihazın EMC, RF, LVD, SAR ve TBR testleri yapılmıştır. Bu cihazlara 138 adet EMC, 120 adet RF, 138 adet LVD, 93 adet SAR ve 36 adet TBR testi uygulanmıştır. Cihazlara uygulanan testlere ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır.

Testi gerçekleştirilen 140 adet cihazdan 44 adedi en az bir laboratuvarda yapılan testte kalmıştır. Diğer 96 adet cihaz ise uygulanan tüm testlerden geçmiş veya diğer işlemi yapılmıştır. Ayrıca, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri dışında, özel bir kuruluşun talebi doğrultusunda 2 adet SAR testi gerçekleştirilmiştir. Ürün bazında PGM’de yapılan testlere ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır.

PGM’de her bir cihaz için farklı laboratuvarlarda farklı testler yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2012 yılı içerisinde EMC Laboratuvarı’nda 687, RF Laboratuvarı’nda 576, SAR Laboratuvarı’nda 918, LVD Laboratuvarı’nda 1665 ve TBR Laboratuvarı’nda 216 olmak üzere toplam 4062 adet test gerçekleştirilmiştir. Cihazlara uygulanan test sayılarıyla ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir.