2013 YILI

2013 yılında PGM’de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında 75 adet cihazın EMC, RF, LVD, SAR ve TBR testleri gerçekleştirilmiştir. Bu cihazlardan 51 adet cihaz EMC, 64 adet cihaz RF, 48 adet cihaz LVD, 17 adet cihaz SAR ve 12 adet cihaz TBR laboratuvarında deneye tabi tutulmuştur. Cihazlara uygulanan testlere ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır.

Testi gerçekleştirilen 75 adet cihazdan 48 adedi en az bir laboratuvarda yapılan testte kalmıştır. 27 adet cihaz ise uygulanan tüm testlerden geçmiş veya “Diğer” kapsamında işleme tabi tutulmuştur. Ayrıca, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri dışında, özel bir kuruluşun talebi doğrultusunda 1 adet SAR deneyi ve 1 adet LVD deneyi gerçekleştirilmiş, 5 firma tarafından ise 7 gün süreli deney odası kiralaması yapılmıştır. Ürün bazında PGM’de yapılan testlere ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır.

PGM’de her bir cihaz için farklı laboratuvarlarda farklı testler yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2013 yılı içerisinde EMC Laboratuvarı’nda 227, RF Laboratuvarı’nda 235, LVD Laboratuvarı’nda 572, SAR Laboratuvarı’nda 164 ve TBR Laboratuvarı’nda 72 olmak üzere toplam 1298 adet test gerçekleştirilmiştir. Cihazlara uygulanan test sayılarıyla ilgili bilgilere aşağıda yer verilmektedir.