2014 YILI

İki adet yarı yansımasız (SAC), bir adet tam yansımasız (FAC) ve altı adet yalıtımlı test odalarında sürdürülen faaliyetler kapsamında; 2014 yılında EMC laboratuvarında 79, RF laboratuvarında 83, LVD laboratuvarında 86 ve SAR laboratuvarında 29 adet cihaz test edilmiştir. Bahse konu her bir cihaza yönelik olarak, her laboratuvarda en az bir ya da birden fazla test uygulanmıştır. Bu kapsamda 2014 yılında, 135 adet EMC testi, 744 adet RF testi, 678 adet LVD testi ve 226 adet SAR testi olmak üzere toplam 1783 adet test yapılmıştır.

Şekil: PGD Kapsamında Test Uygulanan Cihaz Sayıları ile Uygulanan Toplam Test Sayıları

Çizelge: Laboratuvarda Test Uygulanan Toplam Cihaz Sayıları

Bu çerçevede, 2014 yılında PGD ve üçüncü taraflardan gelen deney talepleri karşılanmış olup, ayrıca bir adet imalatçı firma ve üç adet Ar-Ge kuruluşuna altyapı kiralama hizmeti verilmiştir.