KURUMUMUZ

Kurumumuz, telekomünikasyon sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla, Telekomünikasyon Kurumu ismiyle, 2813 sayılı Telsiz Kanununda değişiklik yapan 27.01.2000 tarih, 4502 sayılı Kanunla kurulmuş olup, 10.11.2008 tarih, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuş ve adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (https://www.btk.gov.tr) olarak değiştirilmiştir.
Kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli Kurumumuz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile Başkanlık teşkilatından oluşmaktadır. Kurumumuzun hizmet birimleri hukuk müşavirliği, daire başkanlıkları ve müdürlükler şeklinde teşkilatlanan ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile bölge müdürlükleri şeklinde teşkilatlanan taşra teşkilatı birimlerinden oluşmaktadır.