EMC Deneyleri

EMC Laboratuvarımızda,
Yayınım Deneyleri ve Bağışıklık Deneyleri başlıkları altında 10 farklı deney gerçekleştirilebilmektedir.

EMC Yayınım (Emission) Deneyleri

Işınımla Yayınım (Radiated Emission) Deneyi, cihazın çalışması esnasında bulunduğu ortama radyo frekansı yoluyla yaydığı elektromanyetik kirlilik seviyesini tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır.

İletimle Yayınım (Conducted Emission) Deneyi, cihazdan bağlı olduğu enerji ya da telekomünikasyon şebekesi gibi şebekelere iletim yolu ile yayılan elektromanyetik kirlilik seviyelerini tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır.

Harmonik Akım Yayınımı (Harmonic Current Emmision) Deneyi, cihazın beslenmiş olduğu güç hatlarına 50 Hz frekansında yaymış olduğu 40. harmoniğine kadar olan akımın ölçülmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Gerilim Dalgalanması ve Kırpışma (Voltage Fluctuations and Flicker) Deneyi, cihazın beslenmiş olduğu güç hatlarında meydana getirdiği gerilim dalgalanmaları ve kırpışmanın ölçülmesi amacıyla uygulanmaktadır.

EMC Bağışıklık (Immunity) Deneyleri

Işınımla Bağışıklık (Radiated Immunity) Deneyi, cihazın çalışması esnasında bulunduğu ortamda radyo dalgalarına maruz kalması durumunda cihazda meydana gelebilecek performans bozulmalarını tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır.

İletimle Bağışıklık (Conducted Immunity) Deneyi, cihazın çalışması esnasında cihaz kablolarına elektromanyetik enerji kuplajlanması durumunda cihazda meydana gelebilecek performans bozulmalarını tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır.

Ani Voltaj Yükselmesi (Surge) Deneyi, cihazın anahtarlama veya yıldırım düşmesi ile oluşan geçici gerilim kabarmalarına maruz kalması durumunda cihazda meydana gelebilecek performans bozulmalarını tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır.

Elektriksel Hızlı Geçişler ve Patlama (Electrical Fast Transients and Burst) Deneyi, cihazın elektrik şebekesindeki arızalar veya anahtarlamalar nedeniyle oluşan kısa süre içerisinde tekrarlanan değişimlere maruz kalması durumunda cihazda meydana gelebilecek performans bozulmalarını tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır.

Gerilim Çukuru ve Kısa Kesintiler (Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations) Deneyi, cihazın çalışması esnasında şebeke geriliminin düşmesi, kısa süreli kesilmesi ve/veya dalgalanması durumunda cihazda meydana gelebilecek performans bozulmalarını tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır.

Elektrostatik Boşalma (Electrostatic Discharge) Deneyi, cihaza doğrudan ve/veya yakınında bulunan cisimlerle olan teması aracılığıyla statik elektrik boşalması durumunda cihazda meydana gelebilecek performans bozulmalarını tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır.