RF Laboratuvarında Deney Uygulanabilen Cihaz Tipleri ve Deney Standartları


Cihaz Tipi Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar)
GSM Telefon Cihazı Işınımla RF İstenmeyen Yayınlar TS EN 301 511
  RF Yayılan Çıkış Gücü  
DECT Telefon Cihazı Işınımla RF İstenmeyen Yayınlar EN 301 406
  RF Yayılan Çıkış Gücü  
PMR 446 Telsiz Cihazı Işınımla RF İstenmeyen Yayınlar EN 300 296
  RF Yayılan Çıkış Gücü  
  Frekans Hatası