2016 YILI

2007 yılında hizmete açılan BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardına uygun olarak kalite sistemini kurmuş ve 28.04.2009 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. Hâlihazırda Elektromanyetik Uyumluluk (EMC -Electromagnetic ompatibility), Radyo Frekans (RF-Radio Frequency), Alçak Gerilim Direktifi (LVD-Low Voltage Directive) ve Özgül Soğurma Oranı (SAR-Specific Absorption Rate) laboratuvarlarında, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (TTTE)’na yönelik olarak yürütülen PGD faaliyetleri ile üçüncü tarafların talepleri kapsamındaki numune cihazların testleri yapılmaktadır.

Deney Faaliyetleri

BTK tarafından sürdürülen test faaliyetleri kapsamında, 2016 yılında EMC laboratuvarında 37, RF laboratuvarında 116, LVD laboratuvarında 84 ve SAR laboratuvarında 31 adet cihaz test edilmiştir.

2016 YILI YAPILAN TESTLER

Bahse konu her bir cihaza yönelik olarak, her laboratuvarda en az bir ya da birden fazla test uygulanmıştır. Bu kapsamda 2016 yılında 64 adet EMC testi, 1038 adet RF testi, 498 adet LVD testi ve 206 adet SAR testi olmak üzere toplam 1806 adet test uygulanmış ve sonuçları raporlanmıştır.