2017 YILI

Kurum tarafından sürdürülen test faaliyetleri kapsamında; 2017 yılında EMC laboratuvarında 483, RF laboratuvarında 617, LVD laboratuvarında 509 ve SAR laboratuvarında 426 adet cihaz test edilmiştir. Bahse konu her bir cihaza yönelik olarak, her laboratuvarda en az bir ya da birden fazla test uygulanmıştır. Bu kapsamda 2017 yılında 897 adet EMC testi, 5805 adet RF testi, 3543 adet LVD testi ve 2872 adet SAR testi olmak üzere toplam 13.117 adet test yapılmış ve sonuçları raporlanmıştır.

Şekil: PGD Kapsamında Test Uygulanan Cihaz Sayıları ile Uygulanan Toplam Test Sayıları