Akreditasyon Belgemiz

Laboratuvarımızda gerçekleştirilen deneylerin planlı, düzenli ve verimli bir çalışma ortamında yapılmasının yanı sıra deney sonuçlarının güvenilirliğinin ve uluslar arası geçerliliğinin sağlanması için akreditasyon faaliyetine önem verilmiş, 2007 yılında laboratuvarın faaliyete başlaması ile birlikte akreditasyon çalışmalarına da başlanmıştır.

Bu kapsamda gerekli eğitimler alınmış, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardına uygun bir Laboratuvar Yönetim Sistemi (LYS) kurulmuş, standart maddeleri ile birebir uyumlu sistemin temel yapısı ve işleyişini anlatan “Laboratuvar Kalite El Kitabı” ve gerekli diğer dokümanlar hazırlanmıştır.

TÜRKAK tarafından görevlendirilen denetim ekibi tarafından 09 -11 Şubat 2009 tarihleri arasında ilk akreditasyon denetimi gerçekleştirilmiş, başarılı bir şekilde sonuçlanan denetim sonrası Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü AB-0259-T dosya numarası ile 28.04.2009 tarihinde Akredite edilmiştir.

Her yıl TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen gözetim denetimleri ile Piyasa Gözetim Laboratuvarında yapılan deneyler, uygulanan metotlar, laboratuvar kayıtları, deneylerde kullanılan cihazların kalibrasyon durumları ve benzeri hususlar incelenmekte ve faaliyetlerimiz TS EN ISO/IEC 17025 standardı dahilinde yürütülmektedir.

Akreditasyon Kapsamımız

Güncel akreditasyon belgemizin kapsamı ve detaylarına ayrıca TÜRKAK’ın ilgili adresinden de ulaşılabilir.

Türkçe