ALTYAPI KULLANDIRMA KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER

Kurumumuz Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nın kurulmasıyla telekomünikasyon cihazlarına özel olarak dizayn edilmiş bir EMC ve LVD laboratuvarının yanı sıra RF ve SAR ölçümlerinin yapılabildiği gelişmiş bir laboratuvar altyapısı daha ülkemize kazandırılmıştır.

Laboratuvar altyapısının bazı deneylerde telekomünikasyon cihazlarının yanı sıra farklı alanlarda da hizmet sunabilecek kapasitede olması sebebiyle ve mevcut laboratuvar altyapısından ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda çok daha verimli şekilde faydalanılmasının sağlanması amacıyla, laboratuvarın sektörümüz üreticileri, diğer sektörlerdeki üreticiler ya da PGD’den sorumlu diğer kuruluşların kullanımına açılması yönünde çalışmalar yapılmış, bu konuda hazırlanan ilk usul ve esaslar 2007 yılında yürürlüğe girmiştir.

Süreç içindeki ihtiyaçlara göre usul ve esaslar son şeklini almış “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü imkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar” 07.11.2012 tarih, 2012/DK-13/557 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu usul ve esaslar çerçevesinde,

• Üçüncü kişilerden gelecek deney taleplerinin karşılanması
• PGM altyapısının diğer kurum ve kuruluşlara kullandırılması
• PGM kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi

mümkün olabilmektedir.

Bahse konu usul ve esaslar çerçevesinde, gerçekleştirilecek her bir deney, altyapı kullanım, eğitim ve danışmanlık hizmeti için Kurum tarafından (18.12.2018 tarih ve 2018/DK-PGM/362 sayılı Kurul Kararı ile) belirlenen ücret tarifesi uygulanmakta olup, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği'nde belirtilen cihazlara yönelik Ar-Ge faaliyetleri ve "4.5G hizmet ve altyapıları (IMT-Advanced) kapsamında ve 5G ve ötesi teknolojilerde yerli ürün" geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gelecek deney ve kiralama taleplerinde Kurum tarafından belirlenen indirim miktarları uygulanmaktadır. Bu kapsamda Kamu kuruluşları ve eğitim kuruluşlarından gelen test/deney ve altyapı kullanım taleplerinde indirim oranı %75, özel kuruluşlardan gelen taleplerde ise indirim oranını %50 olarak belirlenmiştir.

Deney, altyapı kullanım, eğitim ve danışmanlık hizmeti taleplerinin karşılanmasına ilişkin süreç “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü imkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar” da detaylı olarak açıklanmıştır.