EMC Laboratuvarında Deney Uygulanabilen Cihaz Tipleri ve Deney Standartları


Cihaz Tipi / Deney Metodu Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar)
GSM Telefon Cihazı Işınımla Yayınım Deneyi TS EN 55022
  İletimle Yayınım Deneyi TS EN 55022
ETSI EN 301 489-1 Işınımla Bağışıklık Deneyi TS EN 61000-4-3
ETSI EN 301 489-7 İletimle Bağışıklık Deneyi TS EN 61000-4-6
  Ani Yükselme (Surge) Deneyi TS EN 61000-4-5
  Elektriksel Hızlı Geçişler-Patlama Deneyi TS EN 61000-4-4
  Gerilim Çukuru-Kısa Kesintiler Deneyi TS EN 61000-4-11
  Elektrostatik Boşalma Deneyi TS EN 61000-4-2
Cihaz Tipi / Deney Metodu Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar)
PSTN Telefon Cihazı Işınımla Yayınım Deneyi TS EN 55022
  İletimle Yayınım Deneyi TS EN 55022
  Işınımla Bağışıklık Deneyi TS EN 61000-4-3
  İletimle Bağışıklık Deneyi TS EN 61000-4-6
  Ani Yükselme (Surge) Deneyi TS EN 61000-4-5
  Elektriksel Hızlı Geçişler-Patlama Deneyi TS EN 61000-4-4
  Elektrostatik Boşalma Deneyi TS EN 61000-4-2
Cihaz Tipi / Deney Metodu Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar)
DECT Telefon Cihazı Işınımla Yayınım Deneyi TS EN 55022
  İletimle Yayınım Deneyi TS EN 55022
ETSI EN 301 489-1 Işınımla Bağışıklık Deneyi TS EN 61000-4-3
ETSI EN 301 489-6 İletimle Bağışıklık Deneyi TS EN 61000-4-6
  Ani Yükselme (Surge) Deneyi TS EN 61000-4-5
  Elektriksel Hızlı Geçişler-Patlama Deneyi TS EN 61000-4-4
  Gerilim Çukuru-Kısa Kesintiler Deneyi TS EN 61000-4-11
  Elektrostatik Boşalma Deneyi TS EN 61000-4-2
Cihaz Tipi / Deney Metodu Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar)
PMR 446 Telsiz Cihazı Işınımla Yayınım Deneyi TS EN 55022
  İletimle Yayınım Deneyi TS EN 55022
ETSI EN 301 489-1 Işınımla Bağışıklık Deneyi TS EN 61000-4-3
ETSI EN 301 489-5 İletimle Bağışıklık Deneyi TS EN 61000-4-6
  Ani Yükselme (Surge) Deneyi TS EN 61000-4-5
  Elektriksel Hızlı Geçişler-Patlama Deneyi TS EN 61000-4-4
  Gerilim Çukuru-Kısa Kesintiler Deneyi TS EN 61000-4-11
  Elektrostatik Boşalma Deneyi TS EN 61000-4-2