Hedeflerimiz

Laboratuvarımızın hedefleri yıllık olarak belirlenmekte ve her ay düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Hedeflerimiz genel olarak

• Deney çeşitliliğini arttırmak,
• Çalışanların sürekli eğitimini sağlamak,
• Belirlenmiş miktarlarda deney gerçekleştirmek,
• Laboratuvarlar arası karşılaştırma deneylerine sürekli katılmak

konularında belirlenmektedir.