LVD Güvenlik Deneyleri

Güç Arayüzü / Giriş Akımı
Cihazın ölçülen giriş akım değer(i/leri)nin üretici tarafından beyan edilen akım değerlerine uygunluğu test edilmektedir.

İşaret ve Talimatlar / Etiket Dayanıklılığı
Cihaz üzerinde, üretici tarafından beyan edilmesi gerekli bilgiler (üreticisi, marka-modeli, beyan gerilimi/aralığı, giriş çıkış akımları, CE işareti, Sınıf-II cihaz etiketi) muayene ile kontrol edilir ve bu bilgilerin yer aldığı etiketin dayanıklılığı test edilmektedir.

Elektrik Çarpması ve Enerji Tehlikelerinden Korunma
Cihazın elektrik çarpması tehlikesi içeren kısımlarının (iletken kısımları), kullanıcı erişim alanlarına karşı yeterli koruma içerecek şekilde tasarlanmış olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Telekomünikasyon Şebeke Gerilimi (TNV) Devreleri
TNV devrelerinin, tehlikeli gerilimlerden ayrılması ve diğer devrelere bağlanmasına ilişkin şartlara uygunluğu kontrol edilmektedir.

Topraklama ve Bağlama İşlemi
Koruyucu topraklama iletkenleri ve koruyucu bağlama iletkenlerinin yeterli akım taşıma kapasitesine uygun boyutlarda olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Kablolama ve Bağlantılar
Kabloların uygun yalıtımda ve uygun kablo yollarına sahip olduğu ve bağlantıların dayanıklılığı kontrol edilmektedir.

Şebeke Kaynağına Bağlantı
Cihazın alternatif akım (AC) veya doğru akım (DC) şebeke kaynağına emniyetli ve güvenilir olarak bağlanabilirliği kontrol edilmektedir.

Şebeke Kaynağından Bağlantının Kesilmesi
Cihazı şebeke kaynağından ayırabilmek için bulunması zorunlu bağlantı kesme cihazı veya cihazlarının uygunluğu kontrol edilmektedir.

Kararlılık
Cihazın servis personeli ya da kullanıcı tarafından kullanımında herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde fiziksel olarak kararlı olduğu kontrol edilmektedir.

Mekanik Dayanıklılık / Sabit Kuvvet Deneyi
Cihazın yeterli mekanik dayanıma sahip olduğu ve standardın gerektiği şekilde kullanımı durumunda sağlamlığı kontrol edilmektedir.

Tasarım ve Üretim
Cihazın kenarları ve köşelerinin kullanıcılar için tehlike oluşturmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olduğu kontrol edilmektedir.

Hareket Eden Tehlikeli Parçalara Karşı Koruma
Cihazın hareket eden tehlikeli parçalarının, kullanıcılar için yaralanma riskine karşı yeterince koruma sağladığı kontrol edilmektedir.

Isıl Kurallar
Cihazın temas edilebilen parçalarının kullanıcılara zarar verecek belli sıcaklık değerlerini aşmadığı kontrol edilmektedir.

Mahfazadaki Açıklıklar
Mahfazaların üstünde ve yanlarındaki açıklıkların, harici cisimlerin girmesi ve çıplak iletken parçalarla temas ederek tehlike oluşturması mümkün olmayacak şekilde yerleştirildiği veya yapıldığı kontrol edilmektedir.

Temas Akımı ve Koruyucu İletken Akımı
Cihazın temas akımı ve koruyucu iletken akımının elektrik çarpması oluşturmayacak şekilde tasarlandığı ve üretildiği kontrol edilmektedir.

Elektrik Dayanımı
Cihazın normal kullanımında, kullanıcılarının normal şebeke ya da telekomünikasyon şebekesinden gelebilecek aşırı gerilime karşı dayanıklılığı kontrol edilmektedir.