SAR Deneyleri

900 MHz, 1800 MHz ve 2000 MHz bandında çalışan mobil telefonlara uygulanmaktadır. Mobil telefon baz istasyonu simülatörü vasıtasıyla konuşma moduna alınır. SAR deneyleri mobil telefon konuşma modunda iken gerçekleştirilmektedir. Mobil telefon, her frekans için ikiz fantomun sağ veya sol kısmına, yanak veya 15˚açılı ve düz fantomun alt kısmına ön ve arka pozisyonlarda yerleştirilir ve her pozisyonda ayrı ayrı deneye tabi tutulur.

SAR deneyi esnasında mobil telefonun yaymış olduğu elektromagnetik alan değeri bilgisayar üzerinden izlenebilmekte, tarama adımları ve değerlerin yükseldiği noktalar tespit edilmektedir.
Mobil telefon sağ-yanak, sağ-15˚açılı, sol-yanak, sol-15˚açılı , düz fantom ön ve düz fantom arka pozisyonları için ayrı ayrı yerleştirilir ve SAR değerleri hesaplanır. Bu pozisyonlardan en yüksek SAR değerinin çıktığı pozisyonda üst ve alt bandlar ölçülür.

Tek SIM’li bir mobil telefon için 6 deney sonucunda baş için ve 4 deney sonucunda vücut için ölçümler yapılarak 10 deney sonucunda bir banda ait en yüksek SAR değeri bulunur. Diğer bantlarda da yapılan ölçümler sonucu SAR değerleri kıyaslanır ve en yüksek sonuç PGM SAR Laboratuvarında ölçülmüş numuneye ait en yüksek SAR değeridir.

Türkçe