TARİHÇEMİZ

Piyasa Gözetim Laboratuvarı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Avrupa Birliği Mali İşbirliği Projesi kapsamında bütçe bedelinin (4.8 milyon €), % 75’i AB tarafından karşılanmak suretiyle kurulmuştur.

• Aralık 2006
Altyapı kurulum işlemleri tamamlanmıştır.

• 17.04.2007
Resmi açılış töreni gerçekleştirilmiştir.

• 28.06.2007
"Piyasa Gözetim Laboratuvarında 3. Kişilerin Test Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir.

• 28.04.2009
TÜRKAK tarafından akredite edilerek uluslararası akreditasyona kavuşmuştur.

• 05.05.2010
“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa Gözetimi Laboratuvarı imkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir.

• 08.06.2011
“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilât Yönetmeliği” ile Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü’ne (PGM) dönüştürülmüştür.

• 07.11.2012
“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkanlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir.

Türkçe