TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TEST İÇİN KURUMUMUZA GÖNDERİLEN MOBİL HABERLEŞME CİHAZLARININ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ticaret Bakanlığı'nın 2017-8 sayılı Tebliğ gereği, test işlemleri için Kurumumuzun Piyasa Gözetimi Laboratuvarına yazı ekinde kargo ile gönderilen mobil haberleşme cihazlarının test ve ölçümlerinin hızlı bir şekilde yapılarak sonuçlandırılabilmesi için İthalatçı firmaların aşağıda belirtilen hususları eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

• Ticaret Bakanlığı’ndan test için alınarak Kurumumuza gönderilen her bir marka/model mobil cihaz numunesi için “DENEY (TEST) BAŞVURU FORMU” nun doldurulması,

• Her bir marka/model mobil cihaz numunesi için BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM KURUMU’nun (BTK) Vakıflar Bankası Yenişehir Şubesinde aşağıda bilgileri bulunan hesabına “7,174.00 TL” test ücreti yatırılması,

Hesap No: 00158007285214707
IBAN: TR87 0001 5001 5800 7285 2147 07

• Test ücretinin BTK hesabına yatırılması esnasında açıklama kısmına aşağıda belirtilen maddelerden en az birinin yazılması,

- Ticaret Bakanlığı’nın Kurumumuza yazdığı yazının tarih ve sayısı,
- TAREKS numarası,

• Doldurulan DENEY (TEST) BAŞVURU FORMU ve ilgili test ücreti BANKA DEKONTU nun

yunussuayip.cetin@btk.gov.tr
pgl@btk.gov.tr

elektronik posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.