Kalite Politikamız

Telekomünikasyon sektöründe, başta tüketiciler olmak üzere, imalatçılar, ithalatçılar, düzenleyici otoriteler, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar nezdinde güven ortamının tesis edilmesine yönelik vermiş olduğumuz deney hizmetlerini TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde gerçekleştirmek ve sürekli geliştirmek temel amacımızdır.
Bu amacı gerçekleştirmek üzere:
• Bütün deneylerin ve değerlendirmelerin uluslararası geçerliliğe sahip olması,
• Deney sonuçları, raporlar ve bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
• Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız ve bağımsız olarak yürütülmesi,
• Deneylerin belirtilen metotlara, standartlara, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak sürekli eğitilmiş laboratuvar personeli ile gerçekleştirilmesi,
• Bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapılması ve sektördeki teknolojik gelişmelerin takibi,
• Laboratuvar Kalite Sistemimizin çalışanlarımızın da katılımıyla sürekli iyileştirilmesi,
kalite politikamızdır.