Ulusal EMC Çalıştayı

1 Temmuz 2013 tarihi itibari ile başlayıp TUBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nün (UME) koordinatörlüğünde yürütülen ve LNE (Fransa), VSL (Hollanda), SP (İsveç), SIQ (Slovenya), METAS (İsviçre), CMI (Çek Cumhuriyeti), INTA (İspanya), UPC (İspanya), UT (Hollanda) gibi metroloji enstitüleri ve üniversitelerin ortaklığında bir European Metrology Research Project (EMRP) projesi olan EMC IND 60 “Improved EMC test methods in industrial environments” ortak projesi kapsamında, endüstride yaygın bir şekilde kullanılmakta olan alternatif EMC metotları incelemeye alınmış ve bahse konu projede ayrıca, endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni alternatif EMC test metotlarının geliştirilmesi ve bu yeni metotların endüstriye sunulması hedeflenmiştir.

Bu amaçla EMC alanındaki güncel gelişmelerden haberdar olmak ve sektördeki diğer paydaşlarla bilgi alışverişinde bulunmak üzere, Kurumumuz Piyasa Gözetim Laboratuvarı’ndan Bilişim Uzmanları Mine TEZGİDEN ve Murat YARALI ile Laboratuvar Müdürü Ramazan YILMAZ’dan oluşan heyet TÜBİTAK UME’nin 9 Haziran 2015 tarihinde Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirdiği “Ulusal EMC Çalıştayı”na katılım sağlamıştır.