TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TEST İÇİN KURUMUMUZA GÖNDERİLEN MOBİL HABERLEŞME CİHAZLARININ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ticaret Bakanlığı'nın 2017-8 sayılı Tebliğ gereği, test işlemleri için Kurumumuzun Piyasa Gözetimi Laboratuvarına yazı ekinde kargo ile gönderilen mobil haberleşme cihazlarının test ve ölçümlerinin hızlı bir şekilde yapılarak sonuçlandırılabilmesi için İthalatçı firmaların aşağıda belirtilen hususları eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

• Ticaret Bakanlığı’ndan test için alınarak Kurumumuza gönderilen her bir marka/model mobil cihaz numunesi için “DENEY (TEST) BAŞVURU FORMU” nun doldurulması,

• Her bir marka/model mobil cihaz numunesi için Ziraat Bank/Ankara Kamu Kurumsal Şube hesabına “7,174.00 TL” test ücreti yatırılması,

Hesap No: 34277282-5243
IBAN: TR21 0001 0017 4534 2772 8252 43

• Test ücretinin BTK hesabına yatırılması esnasında açıklama kısmına aşağıda belirtilen maddelerden en az birinin yazılması,

- Ticaret Bakanlığı’nın Kurumumuza yazdığı yazının tarih ve sayısı,
- TAREKS numarası,

• Doldurulan DENEY (TEST) BAŞVURU FORMU ve ilgili test ücreti BANKA DEKONTU nun

yunussuayip.cetin@btk.gov.tr
pgl@btk.gov.tr

elektronik posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.