İstatistikler

a-
A+
Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü’müzde deney uygulanan cihaz sayıları ve cihazların deneylerdeki başarı oranları laboratuvarlara ve cihaz türlerine göre yıllar baz alınarak incelendiğinde: 2021 Yılı
Deney/Test Adı Test Uygulanan Cihaz Sayısı Toplam Test Sayısı
EMC (Electromagnetic Compatibility) 434 885
RF (Radio Frequency) 692 5246
LVD (Low Voltage Directive) 430 2488
SAR (Specific Absorption Rate) 418 2614
2020 Yılı
Deney/Test Adı Test Uygulanan Cihaz Sayısı Toplam Test Sayısı
EMC (Electromagnetic Compatibility) 602 1208
RF (Radio Frequency) 767 4779
LVD (Low Voltage Directive) 602 2510
SAR (Specific Absorption Rate) 589 3508
2019 Yılı
Deney/Test Adı Test Uygulanan Cihaz Sayısı Toplam Test Sayısı
EMC (Electromagnetic Compatibility) 662 1325
RF (Radio Frequency) 809 5159
LVD (Low Voltage Directive) 699 3400
SAR (Specific Absorption Rate) 634 3788
2018 Yılı
2017 Yılı
Kurum tarafından sürdürülen test faaliyetleri kapsamında; 2017 yılında EMC laboratuvarında 483, RF laboratuvarında 617, LVD laboratuvarında 509 ve SAR laboratuvarında 426 adet cihaz test edilmiştir. Bahse konu her bir cihaza yönelik olarak, her laboratuvarda en az bir ya da birden fazla test uygulanmıştır. Bu kapsamda 2017 yılında 897 adet EMC testi, 5805 adet RF testi, 3543 adet LVD testi ve 2872 adet SAR testi olmak üzere toplam 13.117 adet test yapılmış ve sonuçları raporlanmıştır.Şekil: PGD Kapsamında Test Uygulanan Cihaz Sayıları ile Uygulanan Toplam Test Sayıları
2016 Yılı
2007 yılında hizmete açılan BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardına uygun olarak kalite sistemini kurmuş ve 28.04.2009 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. Hâlihazırda Elektromanyetik Uyumluluk (EMC -Electromagnetic ompatibility), Radyo Frekans (RF-Radio Frequency), Alçak Gerilim Direktifi (LVD-Low Voltage Directive) ve Özgül Soğurma Oranı (SAR-Specific Absorption Rate) laboratuvarlarında, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (TTTE)’na yönelik olarak yürütülen PGD faaliyetleri ile üçüncü tarafların talepleri kapsamındaki numune cihazların testleri yapılmaktadır.Deney FaaliyetleriBTK tarafından sürdürülen test faaliyetleri kapsamında, 2016 yılında EMC laboratuvarında 37, RF laboratuvarında 116, LVD laboratuvarında 84 ve SAR laboratuvarında 31 adet cihaz test edilmiştir.2016 YILI YAPILAN TESTLERBahse konu her bir cihaza yönelik olarak, her laboratuvarda en az bir ya da birden fazla test uygulanmıştır. Bu kapsamda 2016 yılında 64 adet EMC testi, 1038 adet RF testi, 498 adet LVD testi ve 206 adet SAR testi olmak üzere toplam 1806 adet test uygulanmış ve sonuçları raporlanmıştır.
2014 Yılı
İki adet yarı yansımasız (SAC), bir adet tam yansımasız (FAC) ve altı adet yalıtımlı test odalarında sürdürülen faaliyetler kapsamında; 2014 yılında EMC laboratuvarında 79, RF laboratuvarında 83, LVD laboratuvarında 86 ve SAR laboratuvarında 29 adet cihaz test edilmiştir. Bahse konu her bir cihaza yönelik olarak, her laboratuvarda en az bir ya da birden fazla test uygulanmıştır. Bu kapsamda 2014 yılında, 135 adet EMC testi, 744 adet RF testi, 678 adet LVD testi ve 226 adet SAR testi olmak üzere toplam 1783 adet test yapılmıştır.Şekil: PGD Kapsamında Test Uygulanan Cihaz Sayıları ile Uygulanan Toplam Test SayılarıÇizelge: Laboratuvarda Test Uygulanan Toplam Cihaz SayılarıBu çerçevede, 2014 yılında PGD ve üçüncü taraflardan gelen deney talepleri karşılanmış olup, ayrıca bir adet imalatçı firma ve üç adet Ar-Ge kuruluşuna altyapı kiralama hizmeti verilmiştir.
2013 Yılı
2013 yılında PGM’de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında 75 adet cihazın EMC, RF, LVD, SAR ve TBR testleri gerçekleştirilmiştir. Bu cihazlardan 51 adet cihaz EMC, 64 adet cihaz RF, 48 adet cihaz LVD, 17 adet cihaz SAR ve 12 adet cihaz TBR laboratuvarında deneye tabi tutulmuştur. Cihazlara uygulanan testlere ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır.Testi gerçekleştirilen 75 adet cihazdan 48 adedi en az bir laboratuvarda yapılan testte kalmıştır. 27 adet cihaz ise uygulanan tüm testlerden geçmiş veya “Diğer” kapsamında işleme tabi tutulmuştur. Ayrıca, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri dışında, özel bir kuruluşun talebi doğrultusunda 1 adet SAR deneyi ve 1 adet LVD deneyi gerçekleştirilmiş, 5 firma tarafından ise 7 gün süreli deney odası kiralaması yapılmıştır. Ürün bazında PGM’de yapılan testlere ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır.PGM’de her bir cihaz için farklı laboratuvarlarda farklı testler yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2013 yılı içerisinde EMC Laboratuvarı’nda 227, RF Laboratuvarı’nda 235, LVD Laboratuvarı’nda 572, SAR Laboratuvarı’nda 164 ve TBR Laboratuvarı’nda 72 olmak üzere toplam 1298 adet test gerçekleştirilmiştir. Cihazlara uygulanan test sayılarıyla ilgili bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
2012 Yılı
2012 yılında PGM’de 143 adet cihazın EMC, RF, LVD, SAR ve TBR testleri yapılmıştır. Bu cihazlara 138 adet EMC, 120 adet RF, 138 adet LVD, 93 adet SAR ve 36 adet TBR testi uygulanmıştır. Cihazlara uygulanan testlere ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır.Testi gerçekleştirilen 140 adet cihazdan 44 adedi en az bir laboratuvarda yapılan testte kalmıştır. Diğer 96 adet cihaz ise uygulanan tüm testlerden geçmiş veya diğer işlemi yapılmıştır. Ayrıca, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri dışında, özel bir kuruluşun talebi doğrultusunda 2 adet SAR testi gerçekleştirilmiştir. Ürün bazında PGM’de yapılan testlere ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır.PGM’de her bir cihaz için farklı laboratuvarlarda farklı testler yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2012 yılı içerisinde EMC Laboratuvarı’nda 687, RF Laboratuvarı’nda 576, SAR Laboratuvarı’nda 918, LVD Laboratuvarı’nda 1665 ve TBR Laboratuvarı’nda 216 olmak üzere toplam 4062 adet test gerçekleştirilmiştir. Cihazlara uygulanan test sayılarıyla ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir.
2011 Yılı
2011 yılında Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nda toplam 74 adet cihaza deney uygulanmış olup, en çok deney uygulanan cihaz türü % 74 oranı ile GSM Telefon Cihazları olup, ikinci sırada % 17 oranı ile PSTN Kablolu Telefon Cihazları, üçüncü sırada ise % 4 oranı ile DECT Kablosuz Telefon ve PMR Telsiz cihazları yer almaktadır.2011 yılında EMC laboratuvarında 66 adet, LVD laboratuvarında 63 adet, RF laboratuvarında 56 adet, SAR laboratuvarında 45 adet, TBR laboratuvarında ise 12 adet cihaz ilgili standartlara göre çeşitli deneylere tabi tutulmuştur.2011 yılında cihazların deneylerdeki başarı oranları laboratuvarlara ve cihaz türlerine göre aşağıda belirtilmiştir.
2010 Yılı
2010 yılında Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nda toplam 124 adet cihaza deney uygulanmış olup, bu cihazların 116 tanesi piyasa denetimi kapsamında deneye tabi tutulmuştur. En çok deney uygulanan cihaz türü % 71 oranı ile GSM Telefon Cihazları olup, ikinci sırada % 17 oranı ile DECT Kablosuz Telefon cihazları, üçüncü sırada ise % 7 oranı ile PSTN Kablolu Telefon Cihazları yer almaktadır.2010 yılında EMC laboratuvarında 110 adet, RF laboratuvarında 105 adet, LVD laboratuvarında 102 adet, SAR laboratuvarında 76 adet, TBR laboratuvarında ise 27 adet cihaz ilgili standartlara göre çeşitli deneylere tabi tutulmuştur.2010 yılında cihazların deneylerdeki başarı oranları laboratuvarlara ve cihaz türlerine göre aşağıda belirtilmiştir.
4