LVD Laboratuvarında Deney Uygulanabilen Cihaz Tipleri ve Deney Standartları
Deney Yapılan Cihazlar


Uygulanan Deneyler


Kullanılan Standartlar


Bilgi Teknolojisi  Cihazları:

 

Access Point

ADSL Modem

DECT Telefon

DSL Modem Router (Kablolu/Kablosuz)

IP Tabanlı Telefonlar

Kara El Telsizi

Mobil Telefon

PMR El Telsizi

PSTN Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Güvenlik Deneyleri:


TS EN 60950–1:2004

 

TS EN60950-1:2008

 

TS EN60950-1/A1:2012

 

TS EN60950-1/A2:2014

(EK-CC ve EK-ZX Hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Güç arayüzü


Giriş akımı


İşaretler ve talimatlar


Etiket dayanıklılığı


Elektrik çarpması ve enerji tehlikelerinden korunma


Deşarj olma süresi


TNV devreleri


Elektriksel yalıtım


Yalıtma aralıkları, yüzeysel kaçak yolu uzunlukları ve
yalıtımla ilgili uzunluklar


Topraklama ve bağlama ile ilgili önlemler


Kablolama, bağlantılar ve güç kaynağı


Şebeke kaynağına bağlantı


Şebeke kaynağından bağlantının kesilmesi


Cihazların birbirine bağlanması


Fiziksel kurallar


Mekanik dayanıklılık


Tasarım ve üretim


Hareket eden tehlikeli parçalara karşı koruma


Isıl kurallar


Mahfazalardaki açıklıklar


Yangına dayanıklılık


Temas akımı


Elektrik dayanımı


Telekomünikasyon şebekelerine bağlantı